jeweller-engraver

Klasiskie laulības gredzeni

Gravieris - Juvelieris
R.N. 05075910811
Jurid. adrese: Paplakas- 26
Priekule. Priekules
novads. LV-3434
Reģistrs Latvijas proves birojā
N. 1-4-131/2013

24/7 Service
Phone number 
+371 23661724

PROFESIONĀLĀS
PRAKSES BIOGRĀFIJA

1979 gadā pabeidzu Liepājas Lietišķās Mākslas Vidusskolu.
No 1980 gada strādāju Aizputes SPK par gravieri.
No 1988 - 1990 gadam strādāju Liepājas Lietišķā Mākslas Vidusskolā par speciālo priekšmetu pasniedzēju.
No 1988 gada reģistrēta Valsts Proves Uzraudzības Inspekcijā juveliera privātprakse Liepājā.
No 1991 - 2012 gadam sia "Aurums A" direktors.
No 2012 gada juveliera-graviera pakalpojumu piedāvājums internetā, distances pasūtījumi.

Jūs esat atbildīgs par pareizā produkta izvēli, atbilstoši savai nepieciešamībai. Klients nedrīkst censties nomelnot uzņēmēmējdarbības  tēlu, drošību un/vai ierobežot pakalpojumu pieejamību.
Neveikt pasūtījumus bez vēlēšanās preci iegādāties.
Neizplatīt nepatiesu informāciju par produktiem vai sniegt jebkādu citu nepatiesu informāciju saistībā ar šo uzņēmējdarbību

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.